تبلیغات
پرستاری - آموزش کامل تزریقات
پنجشنبه 3 فروردین 1391  ساعت 13 و 18 دقیقه و 27 ثانیه    ویرایش: - -

آموزش کامل تزریقات

هر روش تزریقی برای نوع بافتی كه دارو در آن تزریق می‌شود روش واحدی است مشخصات هر بافتی میزان جذب دارو را معین می‌كند قبل از تزریق ، پرستار باید حجم داروی تجویزی مشخصات و غلظت دارو و ساختمان آناتومیكی محل تزریق را بشناسند
ناتوانی پرستار در تزریق صحیح دارو ممكن است نتایج منفی به بار آورد. اشتباه در انتخاب محل مناسب تزریق از نظر منطقه آناتومیكی بدن ممكن است منجر به صدمه رسیدن به عصب  و استخوان شود بسیاری از مدد جویان خصوصا كودكان از تزریق وحشت دارند اگر پرستار فراموش كند قبل از تزریق دارو به داخل بافت سرنگ را آسپیره كند ممكن است دارو وارد شریان یا ورید شود. تزریق حجم زیادی از دارو در یك محل ممكن است منجر به بروز درد زیاد یا صدمه بافتی گردد.
تزریقات: Administration  of   injection
یك روش رساندن دارو به بدن تزریقات است كه حتما باید از تكنیكهای آسپتیك استفاده شود.
پرستار تزریقات را به 4طریق انجام می‌دهد:
1
ـ زیر جلدی    SC                                         subcutaneous
2
ـ داخل عضلهIM                                           intramuscular      
3
ـ داخل جلدیID                                               intradermal     
4
ـ وریدی      IV                                                 intravenous
5
ـ تزریق بصورت پانسیون مانند پانسیون مایع نخاعی          SCF
برای اطمینان از اینكه دارو در محل مورد نظر تزریق شود هر كدام از روش‌های فوق احتیاج به مهارتهای بخصوصی دارد. اثرات دارو در تزریقات بستگی به میزان جذب دارو به سرعت توسعه می‌یابد و پرستار می‌تواند بدقت عكس العمل مریض را بعد از تزریق مشاهده كند.
 
 
وسایل تزریقـات :
سرنگ‌ها و سوزن‌های متنوعی وجود دارند، هر كدام برای تزریق حجم معینی از دارو به یك بافت مخصوص طرح ریزی شده‌اند. پرستار باید تشخیص دهد كه كدام سرنگ و سوزن بهتر مؤثر است.
سرنگ‌ها syrings
سرنگ‌ها دارای یك قسمت استوانه‌ای و یك انتهای كوچك می‌باشد كه سوزن به آن وصل می‌شود داخل این قسمت استوانه‌‌ای plunger یا پیستون حركت می‌كند. در بیشتر بیمارستانها
از سرنگ‌های Disposuble «پلاستیكی یكبار مصرف»استفاده می‌شود. سرنگ‌های پلاستیكی یكبار مصرف ارزان بوده و پیستون آنها بخوبی قابل كنترل است. سرنگ‌های شیشه‌ای گرانتر هستند و قبل از مصرف باید استریل شوند.
پرستار محلول را بوسیله آسپیره كردن داخل سرنگ می‌كند . به این صورت كه پیستون را بطرف بیرون كشید در حالی كه سوزن متصل به آن داخل محلول مورد نظر است. در موقع كشیدن محلول مورد نظر پرستار باید سرنگ را طوری دردست بگیرد كه قسمت خارجی سرنگ و دسته پیستون در دست او باشد  .برای رعایت استریلیته پرستار باید از هرگونه برخورد احتمالی نوك سرنگ به سوزن یا قسمت داخلی سرنگ و تنه پیستون با هر نوع جسم غیر استریل
جلوگیری كند.
سرنگ ‌ها در اندازه‌های مختلف كه ظرفیت‌های 1سی سی تا5 سی سی رادارند. استفاده از سرنگ های بزرگتر از 5سی سی غیر متداول تر است. سرنگ‌های 2تا3 میلی لیتری برای تزریق عضلانی وزیر جلدی مورد نیاز است. سرنگ‌های بزرگتر موجب ناراحتی بیمار میگردد.
میكرودرپ برای تزریق مثلا پنی سیلین كریستال بكار برده می‌شود و بجای
 
آن در سرنگها20cc  تا50ccاستفاده می‌شود.
سرنگ‌های هیپودرمیك 5/2تا3 میلی لیتری معمولا بصورت بسته بندی با سوزن متصل به آن موجود هستند گاهی اوقات ممكن است پرستار بر حسب احتیاج شماره سوزن را عوض كند. سرنگ‌های هیپودرمیك دو نوع مقیاس اندازه گیری در طول سرنگ دارند. یكیاز این مقیاس‌ها بر حسب «minims» و دیگری بر حسب میلی لیتر است. هر میلی لیتر نیز
 
به ده قسمت تقسیم می‌شود.
سرنگ‌های انسولین یك میلی لیتر را در خود جای می‌دهند و به واحدهایی درجه بندی می‌شوند بیشتر سرنگ‌های انسولین صد واحدی «100ـهستند كه برای استفاده از صد واحد انسولین هستند. هر میلی لیتر از محلول محتوی 100واحد انسولین است.
همین طور سرنگ‌های 40 واحدی «40ـو «80ـبرای انسولین ها با این غلظت‌ها وجود دارد.
 
«
قسمت های مختلف سرنگ و سوزن»
سرنگ‌های توبركولین یك استوانه باریك دارند كه سوزن كوچكی به آن وصل است . این سرنگ ها به   و   میلی لیتر درجه بندی میشوند و ظرفیت آنها 1سی سی است، پرستار این سرنگ ها را برای استفاده از مقادیر كم از داروهای غلیظ بكار میرود: مثل برای انجام تست های داخل جلدی  استفاده می‌شود سرنگ توبركولین همچنین برای آماده كردن مقادیر كمی از محلول موردنظر برای كودكان و نوجوانان بكار میرود. از سرنگ‌های بزرگ برای تزریق داروهای داخل وریدی، یا اضافه كردن مواد دارویی به محلولهای تزریقی و همچنین برای شستشوی زخم ها یا درناژ لوله‌ها استفاده می كنند.
سوزن‌ها : NEEDLES   
سوزن ها در بسته بندی جدا وجود ندارند كه بتوان سوزن مورد نظر را انتخاب كرد. بعضی سوزن‌ها همراه با سرنگ استاندارد بصورت بسته بندی شده وجود ندارد . مثل سرنگ‌‌های انسولین و تویركولین. جنس بیشتر سوزن‌ها STainless است .اگرچه بعضی از كاتترهای وریدی پلاستیكی هستند. سوزن ها یكبار مصرف هستند به جز آنهایی كه ازsteel فولاد جراحی ساخته می‌شوند كه به سرنگ‌های شیشه‌ای متصل می‌شوند.
هر سوزن سه قسمت دارد:
1
ـHUb یا قسمتی كه به سرنگ متصل است.
2
ـ shaft یا تنه سوزن كه به قسمت Hub متصل می‌شود
3
ـ BeVel نوك تیز سوزن .
پرستار ممكن است برای متصل كردن سوزن به سرنگ ، Hubرا دردست بگیرد تا مطمئن شود به سرنگ وصل شده است . با وجود این قسمت تنه و نوك سوزن در همه حال استریل باقی می‌ماند.
هر سوزن سه ویژگی دارد:
1
ـ نوك تیز سوزن       2ـ طول تنه سوزن          3ـ شماره سوزن یا قطر
سوزن هائی كه BeVel آنها كوتاه است برای تزریقات وریدی مناسب هستند چون كه این سوزن‌ها در مجاورت دیواره‌داخلی ورید با آسانی بسته نمی‌شوند. سوزن هایی BeVel,s بلندتری دارند تیز تر هستند كه در تزریقات زیر جلدی و عضلانی برای مریض ناراحتی كمتری ایجاد می‌كنند.
طول سوزن ها از  اینچ تا 5 اینچ متغیر است اگر چه بیشتر سوزن هائی كه توسط پرستار كاربرد دارد. وزن هایی با طول 5/1اینچ است. پرستار بر حسب اندازه و وزن مریض و نوع بافتی كه مایع باید در آن تزریق شود نوع سوزن را انتخاب می‌كند. در بچه‌ها و افراد لاغر سوزن‌های كوتاه تر به كار برده می‌شود.
 
پرستار از سوزن‌های بلند معمولا «1تا5/1اینچ » برای تزریقات عضلانی و از سوزن های كوتاه معمولاً   تا    اینچ برای تزریقات زیر جلدی استفاده می‌كند.
انتخاب نوع سوزن بر حسب قطر با شماره سوزن ، بسته به غلظت مایعی دارد كه قرار است تزریق شود یك سوزن با شماره 18ـ16برای تزریق خون و فرآورده‌های آن مناسب است. سوزن درشت. در تزریق خون و فرآورده‌های آن به خاطر این است كه صدمه كمتری به گلبولهای قرمزی می‌رسد. برای تزریقات عضلانی از سوزن های شماره 23ـ20استفاده می‌شود كه باز بستگی به غلظت ماده تزریقی دارد. تزریقات زیر جلدی احتیاج به سوزن هایی با قطر كمتری دارند (مثلا سوزن شماره25 )، و برای تزریق داخل جلدی سوزن ریزتری مثل سوزن شماره 16 احتیاج است.
آماده كردن داروهای تزریقـی
1
ـ آمپول‌ها یا پوكه‌ها: آمپول‌ها شامل دوزهای انفرادی دارویی به شكل مایع هستند و به اندازه‌های مختلف موجود هستند. حجم آنها از 1سی سی تا10 سی سی و یا بیشتر را شامل می‌شوند یك آمپول معمولا از یك شیشه شفاف كه به یك قسمت تنگ بنام گردن محدود شده و برای كشیدن مایع آمپول این قسمت باید جدا شود. خط رنگی كه اطراف گردن آمپول است محلی است كه بدون استفاده از تیغ اره و به آسانی شكسته می‌شود. در صورتی كه آمپول خط رنگی نداشته باشد پرستار باید از تیغ اره استفاده كند، در هنگام كشیدن مایع آمپول پرستار باید دقت لازم را رعایت تكنیك آسپتیك بكند و دقت نماید كه نوك سوزن با سطح خارجی آمپول تماس پیدا نكند. كشیدن مایع بداخل سرنگ به آسانی صورت می‌گیرد.
2
ـ ویال‌ها:  ویال‌ها ظرف های شیشه‌ای یك دوزی یا چند دوزی هستند. یك درپوش لاستیكی در قسمت بالا دارند . این قسمت پلاستیكی قبل از مصرف بر میله یك روپوش فلزی پوشیده شده است ویال‌ها ممكنست شكل جامد یا مایع دارو را داشته باشند. داروهایی كه در صورت محلول ماندن خواص خود را از دست می‌دهند بصورت پودر ویال قرار می‌گیرند. اتیكتهای ویال‌ها نوع حلال و مقدار آنرا مشخص می‌كنند.
نرمال سالین و آب مقطر استریل حلالهایی  هستند كه بطور معمول در حل كردن ویال‌ها استفاده می‌شوند. بر خلاف آمپول‌ها كه به آسانی در سرنگ كشیده می‌شوند ویال ها دارای سیستم بوده كه برای بهتر كشیدن مایع درون آن باید اول مقداری  هوا بداخل آن با سرنگ وارد نمود. عدم وارد نمودن هوا به داخل ویال بعلت خلاء موجود بیرون كشیدن دارو را شكل می‌كند
برای آماده كردن داروهایی كه بصورت پودرهستند پرستار حلال مورد نظر و مقدار آن را بر حسب برچسب ویال تهیه كرده و بداخل آن تزریق می‌كنند. بعضی از پودرها به آسانی در حلال ، حل می‌شوند ولی گاهی لازمست كه برای بهتر حل شدن آن، سوزن را بیرون كشیده و آنرا كاملا مخلوط كرد.
عموما تكان دادن و چرخش ویال در حل كردن دارو مؤثر است. بعد از تهیه ویال‌های چند دوزی maltidose پرستار برچسبی تهیه كرده كه زمان تهیه و غلظت آن را در هر میلی لیتر روی آن مشخص می‌كنند .ویال ‌های چند دوزی معمولا احتیاج به نگهداری در یخچال دارند.
 
 

 

انجام تزریقـات Administering   injections
هر راه تزریقی ، بسته به نوع بافتی كه تزریق در آن صورت می‌گیرد بطور خاصی انجام می‌شود ویژگیهای بافتها میزان جذب داروها و شروع اثر آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و قبل
 
از تزریق یك دارو ، پرستار باید حجم دارو، خواص دارو (برای مثال مواد محرك ، غلظت) و موقعیت آناتومیكی محل تزریق را بداند (مثلا وضعیت عروق و اعصاب بزرگ). عدم توانایی یك پرستار در انجام تزریقات به نحو احسن، می‌تواند نتایج معكوس داشته باشد. انتخاب نامناسب محل تزریق ممكنست باعث صدمه یا استخوانی در آن ناحیه شود اگر پرستار قبل از تزریق مایع داخل عضله را آسپیره نكند امكان دارد كه سوزن بطور تصادفی در شریان یاورید قرار گیرد و ایجاد اشكال نماید. تزریق حجم زیادی از یك محلول باعث درد شدید ناحیه شده و ممكن است
 
به ضایعه بافتنی موضعی ختم شود. بسیاری از بیماران بخصوص بچه‌ها از تزریقات می‌ترسند . بعضی از بیماران مزمن ممكنست روزانه‌چند تزریق داشته باشند .
پرستار به چند طریق می‌تواند ناراحتی بیمار را كاهش دهد.
1
ـ انتخاب یك سوزن نوك تیز با طول و قطر مناسب.
2
ـ انتخاب محل مناسب تزریق و استفاده از مناطق آناتومیك مناسب.
3
ـ قبل از تزریق محل تزریق را یخ بگذارید تا ایجاد بی حسی موضعی كند و از شدت درد بكاهد.
4
ـ سوزن را به نرمی و سریع داخل بافت كنید.
5
ـ سرنگ را در حینی كه سوزن در بافت است نگهدارید.
6
ـ برای كم كردن سفتی ، عضلات مریض را در وضعیت مناسب قرار دهید.
7
ـ توجه مریض را با صحبت كردن با او یا معطوف كردن فكرش به چیزهای خوش آیند از تزریق برگردانید.
8
ـ محل تزریق را بعد از تزریق برای چند ثانیه ماساژ دهید مگر ماساژ دادن ممنوع باشد

 

   


نظرات()  
Cialis 20 mg
جمعه 16 آذر 1397 ساعت 13 و 36 دقیقه و 51 ثانیه

Cheers! A good amount of data!

cialis prezzo di mercato viagra cialis levitra buy original cialis get cheap cialis buy cialis cialis generico milano dose size of cialis generic cialis with dapoxetine get cheap cialis generic cialis pill online
buy tadalafil
پنجشنبه 15 آذر 1397 ساعت 18 و 26 دقیقه و 29 ثانیه

Thanks! Ample posts.

generic cialis tadalafil cialis canadian drugs order a sample of cialis cialis generisches kanada achat cialis en suisse non 5 mg cialis generici we choice cialis pfizer india safe dosage for cialis cialis 5mg cialis alternative
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 ساعت 22 و 48 دقیقه و 01 ثانیه

This is nicely put. !
cialis qualitat cialis generisches kanada cialis dosage cialis generique cialis australia org cialis canada on line the best choice cialis woman tadalafil 5mg achat cialis en suisse wow cialis tadalafil 100mg
buy cialis germany
چهارشنبه 14 آذر 1397 ساعت 07 و 34 دقیقه و 57 ثانیه

You mentioned it really well!
only here cialis pills cialis farmacias guadalajara prezzo di cialis in bulgaria cialis side effects cialis sicuro in linea low cost cialis 20mg cialis cipla best buy cialis generico postepay tadalafil 10 mg cialis 5 mg scheda tecnica
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 20 و 05 دقیقه و 10 ثانیه

Really many of valuable knowledge.
cialis y deporte cialis online napol cialis 5 mg para diabeticos viagra cialis levitra cost of cialis per pill cialis in sconto no prescription cialis cheap generic cialis review uk cialis sicuro in linea look here cialis order on line
buy cialis online cheap
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 09 و 08 دقیقه و 52 ثانیه

Thanks a lot, Ample write ups!

import cialis cialis pills boards where cheapest cialis are there generic cialis viagra or cialis cialis online link for you cialis price buying cialis overnight when can i take another cialis cipla cialis online
buy cialis pills online
دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 21 و 16 دقیقه و 22 ثانیه

You actually expressed it terrifically!
how to purchase cialis on line cialis wir preise precios cialis peru cialis 5 mg effetti collateral buying brand cialis online how much does a cialis cost usa cialis online ou acheter du cialis pas cher generic cialis pill online cialis tablets australia
Buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 08 و 42 دقیقه و 34 ثانیه

You have made the point!
cialis daily reviews warnings for cialis only now cialis for sale in us cialis dosage recommendations generic cialis cialis manufacturer coupon cialis kaufen wo callus viagra cialis levitra generic cialis pill online
buy cialis without a doctor's prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 20 و 46 دقیقه و 41 ثانیه

Nicely put, With thanks!
cialis 5 mg buy tadalafil tablets cialis rezeptfrei cialis sicuro in linea cialis pills in singapore cialis e hiv buy cialis online cheapest cialis usa cost generic cialis 20mg tablets tadalafil
buy cheap cialis no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 08 و 06 دقیقه و 56 ثانیه

You said it very well..
achat cialis en itali wow look it cialis mexico cialis generisches kanada cialis daily dose generic prix cialis once a da price cialis wal mart pharmacy cialis tablets australia calis cialis prices cialis flussig
buy tadalafil
شنبه 10 آذر 1397 ساعت 20 و 57 دقیقه و 43 ثانیه

You made your stand quite well!!
online cialis cialis canada venta cialis en espaa prices for cialis 50mg buy online cialis 5mg rezeptfrei cialis apotheke cialis online when will generic cialis be available prix cialis once a da miglior cialis generico
Cialis online
شنبه 10 آذر 1397 ساعت 07 و 50 دقیقه و 18 ثانیه

Many thanks! I appreciate it.
cialis 20 mg effectiveness buy cheap cialis in uk cialis 5 mg schweiz cialis italia gratis cialis canada cialis without a doctor's prescription only now cialis 20 mg cialis 5mg prix achat cialis en suisse cialis arginine interactio
buy cialis cheap
جمعه 9 آذر 1397 ساعت 20 و 30 دقیقه و 20 ثانیه

Nicely put, Thanks a lot!
order a sample of cialis the best site cialis tablets cialis savings card cialis 5 mg deutschland cialis online buy cialis cheap 10 mg 5 mg cialis coupon printable deutschland cialis online buy brand cialis cheap buy original cialis
Cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 ساعت 08 و 39 دقیقه و 00 ثانیه

You actually reported that very well!
prices for cialis 50mg cialis 20 mg cost cialis super kamagra callus cialis 30 day sample generic cialis with dapoxetine if a woman takes a mans cialis free generic cialis import cialis buy cialis
Buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت 21 و 34 دقیقه و 05 ثانیه

Thanks. I value this.
cialis 5 effetti collaterali precios de cialis generico achat cialis en europe cialis billig dosagem ideal cialis cialis professional from usa cialis for sale cialis for sale south africa cialis canada cialis lowest price
buy cialis without a doctor's prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت 09 و 59 دقیقه و 55 ثانیه

Point certainly used!!
preis cialis 20mg schweiz generic cialis with dapoxetine cheap cialis cialis arginine interactio cialis para que sirve cialis sans ordonnance try it no rx cialis cialis 200 dollar savings card low cost cialis 20mg tarif cialis france
buy cialis online us pharmacy
چهارشنبه 7 آذر 1397 ساعت 21 و 14 دقیقه و 03 ثانیه

Truly lots of wonderful data!
cialis cost venta cialis en espaa enter site natural cialis cialis 5 mg cialis professional yohimbe cialis 5 mg buy cialis side effects dangers cialis for sale cialis cuantos mg hay buy brand cialis cheap
buy cheap cialis coupon
چهارشنبه 7 آذر 1397 ساعت 09 و 26 دقیقه و 43 ثانیه

You made your stand quite effectively!.
buying cialis overnight cialis daily reviews recommended site cialis kanada cialis per paypa cialis great britain legalidad de comprar cialis ou trouver cialis sur le net weblink price cialis cialis 10mg prix pharmaci cialis rezeptfrei sterreich
Online cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 ساعت 11 و 37 دقیقه و 57 ثانیه

You actually stated it really well!
cialis flussig cialis arginine interactio cialis professional yohimbe buying brand cialis online cialis for sale cialis wir preise cialis purchasing enter site 20 mg cialis cost we recommend cheapest cialis cheap cialis
canadian pharmacies online
یکشنبه 1 مهر 1397 ساعت 10 و 40 دقیقه و 07 ثانیه

Nicely put, With thanks!
canadian medications, liraglutide rx from canada Northwest Pharmacy canadian drug store most reliable canadian online pharmacies canada online pharmacies reviews canadian pharmacies shipping to usa online pharmacies legitimate canadian medications online discount canadian pharmacies
viagravipsale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 ساعت 07 و 19 دقیقه و 26 ثانیه

Wonderful facts. Appreciate it.
does cialis cause gout cialis usa cost wow look it cialis mexico cialis pills cialis 20mg cialis taglich estudios de cialis genricos cialis online deutschland safe site to buy cialis online cialis tablets for sale
http://cialisyoues.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 ساعت 21 و 11 دقیقه و 29 ثانیه

You actually stated that superbly!
preis cialis 20mg schweiz we recommend cialis best buy estudios de cialis genricos cialis generico milano estudios de cialis genricos cialis 30 day trial coupon overnight cialis tadalafil canadian cialis cialis ahumada il cialis quanto costa
Buy viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 08 و 46 دقیقه و 35 ثانیه

You actually mentioned it really well!
buy viagra india buy genuine viagra online buy viagra online safe how to buy viagra online without buy viagra online overnight delivery viagra usa pharmacy viagra cheap online uk buy viagra online with paypal buy viagra online uk next day delivery viagra dosage
kawanboni.com/cialis-20-mg-strength.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 00 و 23 دقیقه و 00 ثانیه

You explained it exceptionally well!
we choice cialis pfizer india acquisto online cialis cialis kaufen bankberweisung we recommend cheapest cialis non 5 mg cialis generici free generic cialis cialis patent expiration price cialis best cialis patentablauf in deutschland cialis lowest price
Buy cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 ساعت 13 و 57 دقیقه و 25 ثانیه

Wow lots of very good information!
cialis online look here cialis order on line cialis rezeptfrei cialis pills boards click here to buy cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis in sconto cialis en 24 hora generic cialis wow look it cialis mexico
Cialis canada
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 ساعت 18 و 08 دقیقه و 10 ثانیه

Really all kinds of helpful data.
acquistare cialis internet cialis generico lilly cost of cialis cvs cialis 20 mg best price cialis y deporte safe dosage for cialis dosagem ideal cialis cialis therapie generic cialis pill online cialis for daily use
Viagra 5mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 ساعت 22 و 47 دقیقه و 14 ثانیه

This is nicely put! .
buy generic sildenafil online canadian pharmacy viagra viagra to buy online buy viagra online cheap viagra online pharmacy usa viagra pharmacy online viagra buy viagra find viagra online order viagra buy viagra with no prescription where can you buy viagra
Cialis canada
شنبه 18 فروردین 1397 ساعت 23 و 30 دقیقه و 27 ثانیه

You explained it effectively.
canadian discount cialis cialis kaufen bankberweisung tarif cialis france cialis generico lilly click here cialis daily uk cialis ahumada canadian discount cialis cialis official site generic cialis at the pharmacy cost of cialis per pill
Cialis 20 mg
جمعه 3 فروردین 1397 ساعت 02 و 08 دقیقه و 51 ثانیه

Lovely info. Regards!
free cialis cialis coupons printable sublingual cialis online buy original cialis cialis reviews cialis generika in deutschland kaufen cialis prezzo in linea basso viagra vs cialis cialis dosage recommendations cialis online deutschland
How can you get taller in a week?
دوشنبه 16 مرداد 1396 ساعت 19 و 07 دقیقه و 15 ثانیه
I've read some excellent stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting.

I surprise how so much effort you set to create the sort of excellent informative site.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

پرستاری