تبلیغات
پرستاری - تجهیزات بخش NICU
یکشنبه 28 اسفند 1390  ساعت 23 و 11 دقیقه و 56 ثانیه    ویرایش: - -

مقدمه ای بر مراقبت های ویژه نوزادان

در سال 1928 دكتر  Walter Dandyنخستین بخش مراقبت ویژه جهت بیماران بعد از اعمال جراحی اعصاب را در بیمارستان جان هاپكینز تأسیس كرد. با توجه به نتایج مطلوب اقدام و تحقیقات انجام شده در روند درمانی بیماران در سال 1958 برای نخستین بار بخش مراقبت ویژه با پرسنل آموزش دیده  و امكانات ویژه جهت درمان و مراقبت بیماران پرخطر در ایالات متحده آمریكا در بیمارستان جان هاپكینز تأسیس شد. به تدریج دیگر بیمارستان‌ها نیز اقدام به تأسیس بخش‌‌های مجزا و مجهز برای مراقبت از بیماران كردند. امروزه بخش‌‌های مراقبت ویژه جزء جدایی ناپذیر از بیمارستان‌های تخصصی و فوق تخصصی در سراسر دنیا هستند.

بخشی از تاریخ مراقبت ویژه:
اختراع محفظه ونتیلاتور قرن 18 
تزریق وریدی محلول نمكی دهه 1830 
ایده نگه داری بیمارانی كه نیاز به مراقبت مخصوص دارند در یك بخش - فلورانس نایتینگل 1852 
استفاده از كورار 1872 
اندازه گیری گاز های خون 1872 
اندازه گیری فشار خون وریدی 1902 
شرح و توصیف پالس اكسیمتری 1913 
درمان مدرن با اكسیژن توسط Haldane 1917
شرح و اختراع همودیالیز 1940 
تراكیوستومی ، فیزیوتراپی ریه و IPPV با دست توسط دانشجویان و پرسنل در كپنهاك دانمارك 1950
تعریف مرگ ساقه مغز 1959 
مدرن  CPR دهه 1960 
توصیفARDS‌1967
High Frequency ventilation
دهه 1970 
تاسیس انجمن مراقبت ویژه، انگلستان و انجمن مراقبت بحرانی ایالات متحده آمریكا 1970 
شروع دوره آموزشی  critical careدر ایالات متحده آمریكا و كانادا دهه 1970 
معرفی و شرح IMV‌1970 
شرح كاتتریزم شریان ریوی 1972

بخش ICU
 
‌بخشی است كه بدحال ترین بیماران یا بیماران بسیار بد حال، به وسیله پزشكان و پرسنل دیگر ، تحت بهترین شرایط و جدیدترین و مجهزترین وسایل در دسترس، تحت مراقبت و معالجه قرار می گیرند. به طور كلی مراقبت و نظارت در بخش
(ICU (intensive care unit
به طور مداوم و دقیق انجام می شود. استفاده از روش های جدید جراحی و معالجه بدون وجود بخش  ICUكامل نیست.

بیماران بستری در بخش ICU
بیمارانی كه بسیار بدحال هستندو  در وضعیت وخیم و بحرانی قرار دارند، قادر به انجام هیچگونه مراقبتی از خود نیستند و در ضمن سیستم های حیاتی بدن آن ها مختل است در بخش  ICUبستری می شوند. در بین بیماران بستری در بخش  ICU، یك گروه مهم بیماران با اختلالات تنفسی هستند كه نیاز به راه هوایی مصنوعی و دستگاه ونتیلاتور دارند این گروه از بیماران شامل ( 1 ) نارسایی تنفس بعد از عمل جراحی ( 2 ) ضربات و تصادفات، خصوصا ضربه به سر، (3)CVA )Costovertebral angle tenderness(  )،) (4 شكستگی دنده ها (5COPD (Chronic obstructive pulmonary disease( ) همراه با نارسایی تنفس مثل آسم و آمفیزم و (6) بیماری های عمومی كه باعث مشكلات تنفسی می شوند مانند : پولیومیلیت، میاستنی گراویس، گیلن باره و كزاز هستند. از گروه دیگر بیمارانی كه در بخش  ICUبستری می شوند بیماران با جراحی مغز و اعصاب، جراحی قلب، پیوند اعضاء ( كلیه، كبد، قلب و مغز استخوان )، بیماران دچار سوختگی شدید، بیماران مبتلا به عفونت شدید ( سپتی سمی)، بیماران مبتلا به شوك و خونریزی شدید، بیماران داخلی نیازمند به مراقبت ویژه ، بیماران كلیوی و موردهای تحقیقاتی خاص هستند. این گروه از بیماران معمولا در بخش های  ICUتخصصی مربوطه بستری می شوند.
میزان مرگ و میر در بخش  ICUعمومی بالا است ( حدود 50) % با این وجود بخش  ICUرا نباید محلی جهت فوت بیماران قلمداد كرد. از این جهت انتخاب بیمار جهت بستری در بخش  ICUمهم است زیرا در حفظ روحیه پرسنل پرستاری اهمیت دارد. همچنین با توجه به اینكه هزینه بستری در بخش  ICUبسیار بالا است باید بیمارانی جهت بستری در این بخش ها نتخاب شوند كه واقعاً نیاز به مراقبت ویژه داشته و امید به بهبودی آن ها وجود داشته باشد.

 

خصوصیات بخش ICU
بخش  ICUمعمولا در بیمارستان های بزرگ و مجهز تأسیس می شود. این بخش باید نزدیك بخش اورژانس، اطاق عمل و بخش جراحی مربوط باشد. بخش  ICUممكن است به صورت عمومی و یا تخصصی باشد. برخی از بیمارستان ها با توجه به نوع بیماران و اعمال جراحی ممكن است علاوه بر  ICUعمومی، دارای  ICUتخصصی شامل  ICUجراحی،  ICU داخلی،  ICU جراحی اعصاب، ICU جراحی قلب،  ICU سوختگی،ICU پیوند كلیه، ICU نوزادان، ICU كودكان و غیره باشند.
تعداد تخت بخش  ICUدر حدود 10 تخت است. بخش  ICUباید بزرگ باشد. شكل بخش  ICUباید به صورت نیم دایره ای یا  Uشكل طراحی شود و به وسیله دیواره شیشه‌ای یا پرده به اطاقك های مجزایی برای هر بیمار تقسیم شود. ایستگاه پرستار در وسط بخش باشد تا پرستار بتواند بیماران را تحت مشاهده مستقیم داشته باشد بخش  ICUباید دارای اطاق مجزایی برای بیماران عفونی باشد. همچنین باید دارای اطاق استراحت پرسنل، اطاق پزشك، انبار دارو و تجهیزات، یك اطاق عمل كوچك، آزمایشگاه كوچك مجهز به دستگاه گاز خون شریانی (ABG (Arterial Blood Gas((و یك دستگاه رادیولوژی پرتابل باشد.
درجه حرارت بخش 26-21 درجه سلیسیوس، رطوبت 70-30 درصد، و نور كافی باشد. بالای سر هرتخت  ICUیك لامپ، وسیله مانیتورینگ (EKG) و علایم حیاتی،  دستگاه كنترل فشار خون (Blood Pressure)، اكسیژن و ساكشن سانترال و حلقه های متعدد برای آویزان كردن سرم موجود باشد. تخت های بخش  ICUباید به صورت سه تكه و قابل بالا و پایین رفتن باشند تا پوزیشن های مناسب را به بیمار بدهند تخت ها باید نرده كنار تخت داشته باشند. سرتخت تا حدودی از دیوار فاصله داشته باشد تا فضای كافی برای لوله گذاری داخل تراشه وجود داشته باشد. تشك باید سفت باشد، برای بیماران بی حركت و بی هوش از تشك های مواج استفاده شود.
از نظر تعداد تخت مورد نیاز برای بخش  ICUعمومی، به ازاء هر 100 تخت بیمارستان، 5 تخت برای بخش  ICUدر نظر گرفته می شود.

وسایل بخش ICU
در این بخش باید وسایل ضروری جهت باز نگهداشتن راه هوایی (Airway) شامل لوله تراشه و لارنگوسكوپ و لوله تراكئوستومی و ست مربوطه و وسایل كمك تنفسی ( مانند آمبوبگ و دستگاه ونتیلاتور ) موجود باشد. به ازاء هر تخت بخش  ICUباید یك دستگاه ونتیلاتور موجود باشد. وجود یك دستگاه  ABGو تعداد كافی دستگاه پالس اكسیمتر ضروری است. وسایل لازم جهت مانیتورینگ وضعیت همودینامیك تهاجمی برای اندازه گیری مستقیم BP، فشار ورید مركزیCVP( Central venous pressure) و ( PCWP (pulmonary capillary wedge pressure وجود داشته باشد. وسایل لازم جهت تنفس قلبی ریوی ( CPR) (Cardio-Pulmonary Respiration)دفیبریلاتور و ترالی حاوی داروهای اورژانسی) لازم است آماده باشد.
بخش مراقبت های ویژه نوزادان ((Neonatal Intensive Care Unit (NICU ، بخشی با تجهیزات مخصوص نوزادان و كادر بیمارستانی است كه مهارت خاصی در مراقبت از نوزادان دارند. این بخش واحدی با طراحی مخصوص  جهت  كمك به نوزادانی است كه نیاز به مراقبت های  بیشتری دارند.
در بخش مراقبت های ویژه نوزادان ، اقدامات طبی و مداخلات پزشكی گوناگونی برای نوزادان انجام می شود. NICU های اولیه در فاصله سال های 1950 تا 1960 میلادی توسط متخصصان كودكان و با هدف درمان نوزدان بدحال به وجود آمدند. تامین گرمای لازم برای نوزاد، جداسازی او از محیط آلوده خارج از رحم مادر، پیشگیری از انتقال عفونت، تغذیه مخصوص و دسترسی آسان و سریع به ابزار و تجهیزات پزشكی تخصصی و پزشكان و پرسنل متخصص از مهم ترین عواملی بودند كه فضا را برای بستری نوزادان و درمان آنها در این بخش آماده كردند
امروزه تقریبا همه بیمارستان های تخصصی زایمان و كودكان و برخی بیمارستان‌های بزرگ عمومی و چندتخصصی به بخش   NICUمجهز شده اند. در این بخش، نوزادان معمولا در دستگاه های مخصوصی به نام انكوباتور و وارمر یا گرم كننده تابشی نگهداری می شوند. دمای این دستگاه ها بر حسب وزن و نیاز جسمانی نوزادان تنظیم می شود. برخی نوزادان كه با وزنی كمتر از معمول به دنیا می آیند یا به دنبال زایمانی سخت متولد می شوند، نیازمند كمك و حمایت تنفسی نیز هستند كه بسته به وخامت وضعیت تنفسی شان، با استفاده از تجهیزات مختلف موجود در این بخش تحت درمان قرار می گیرند. ورود و خروج افراد در این بخش نیز محدود به پرسنل و والدین نوزادان است تا محیط برای نگهداری نوزادان، پاك و عاری از عوامل بیماری زا باقی بماند. حتی همین تردد محدود نیز باید با رعایت مقررات بهداشتی لازم برای كنترل عفونت و پیشگیری از انتقال آلودگی به NICU باشد. انكوباتور و وارمر؛ دو كلمه ای كه در  NICUزیاد شنیده می شود
انكوباتور یا گرم كن، دستگاهی است كه برای تنظیم شرایط محیط نوزاد ساخته شده است. درجه حرارت، روشنایی، رطوبت، میزان اكسیژن، جداسازی نوزاد از محیط اطراف و محافظت از او در برابر عوامل عفونی از عواملی هستند كه با توجه به نیازهای هر نوزادی تنظیم می شوند تا او در بهترین شرایط نگهداری شود. ولی اگر مشكل نوزاد، حادتر باشد و ضرورت پیدا كند كه چند نفر از اعضای تیم درمانی با هم برای نوزاد، كارهای درمانی را انجام بدهند، ممكن است نوزاد در دستگاهی به نام وارمر یا گرم كننده تابشی قرار داده شود تا دسترسی به او و انجام مداخلات درمانی آسان تر شود. به علاوه، در وارمر، حرارت مستقیم از بالای دستگاه به نوزاد می تابد و او را گرم نگه می دارد. البته گرما و رطوبت این دستگاه نیز مانند اینكوباتور قابل تنظیم است


NICUهای امروزی 
NICU
ها امروزه بیشتر مخصوص نوزادانی هستند كه وزنی بسیار كمتر از معمول یا بیماری هایی بسیار شدید دارند. بعضی از این نوزادان حاصل بارداری های چندقلویی هستند اما بیشترشان نوزادان نارسی هستند كه زودتر از زمان مقرر متولد شده اند. امروزه زایمان زودرس و روش های پیشگیری از آن، توجه بسیاری از متخصصان را به خود جلب كرده و با اینكه طب نوین با كمك های پرستاری به خوبی می تواند از نوزادان نارس تا رسیدن به سن و وضعیت عادی مراقبت و حمایت كند، نمی توان منكر شد كه پیشگیری از تولد این نوزادان و به تعویق انداختن این زایمان ها بسیار ارزشمند تر است
در 10 سال گذشته سعی شده كه شرایط بهتری برای والدین نوزادان فراهم شود تا بیشتر به مشاركت در نگهداری از نوزادشان تشویق شوند و در طول مدت بستری نوزادشان در NICU ، ضمن رعایت مقررات لازم، بتوانند در كنار او بمانند. جالب است بدانید كه اخیرا ثابت شده كه بهترین انكوباتور برای نوزاد، آغوش والدین است. در NICU های پیشرو، نوزاد را به جای انكوباتور در آغوش پدر یا مادرش قرار می‌دهند؛ به طوری كه پوست بدنش مستقیما با پوست آن ها در تماس باشد و گرمای لازم را از این طریق به دست آورد؛ ضمن اینكه هر نوع وسیله كمك تنفسی لازم یا هر كدام از تجهیزاتی كه لازم باشد نیز به نوزاد متصل می ماند. به این روش، اصطلاحا مراقبت كانگورویی گفته می‌شود
البته نوزادانی كه بسیار نارس یا بیمارند، تحمل تحریكات لمسی زیاد را ندارند و در مورد آن ها از این روش استفاده نمی شود. همچنین در مورد وسایلی كه در بخش های ویژه به نوزادان متصل می شود (مانند حسگرهای پوستی درصد اكسیژن یا پالس اكسی متر و سوزن ها و سرنگ‌ها) انواع بسیار ظریفی به بازار آمده اند كه كوچك و سبك بوده و مختص نوزادان بسیار نارس و كم وزن طراحی و ساخته شده اند. حتی ماشین ها و دستگاه های آزمایشگاهی بسیار حساسی نیز ساخته شده كه با مقادیر خیلی كمی از نمونه خون، اندازه گیری و آزمایشات لازم را انجام می دهد تا هنگام نمونه گیری، خون زیادی از نوزادان گرفته نشود و به هدر نرود
خیلی از اشكالات NICU های قدیمی، به مرور زمان برطرف شده است. مثلا اصطلاح تعویض خون كه سابقا به وفور در مورد نوزادان شنیده و انجام می شد، به تدریج با راه حل های بهتری جایگزین شده و خوشبختانه بسیار كمتر استفاده می شود و امروزه روش های زیادی برای پیشگیری از ناسازگاری های خونی مادر و نوزاد وجود دارد كه به كمك پزشكان آمده است اما درمان بعضی از بیماری ها مانند اختلالات تنفسی و خون ریزی های مغزی هنوز چندان آسان نیست و به همین دلیل، خیلی از پزشكان و محققان همچنان مشغول تحقیق و به دست آوردن راه حل های ساده تری برای آن ها هستند. بعضی از نوزادان نارسی كه به خاطر وجود NICU های قدیمی، جانشان نجات داده شده و زنده مانده اند، نیاز به مراقبت های خاص و دایمی در تمام طول زندگی داشتند كه همواره باعث نگرانی والدین و پزشكان و احتمال وجود مشكلات و معلولیت هایی مانند فلج مغزی و اختلالات یادگیری در این نوزادان می شد اما خوشبختانه امروزه بسیاری از محققان سرگرم كشف راهكارهای مفیدتر و تازه تری برای حل این گونه مشكلات هستند
دوران بستری نوزاد در NICU ، بسته به نوع بیماری و شرایط نوزاد، از یك روز تا چند ماه متغیر است اما احتمال بهبود و بقای نوزادانی كه در این بخش بستری می شوند، صرف نظر از سن تولد آن ها، به طور متوسط در حدود 70 درصد است و می توان گفت كه با وجود این بخش و پیشرفت های طب نوین در رشته های تخصصی نوزادان، شانس زنده ماندن نوزادان بسیار نارس به طور چشم گیری افزایش یافته است. قبل از به وجود آمدن این بخش ها، نوزادانی كه در بدو تولدشان وزنی كمتر از 1400 گرم داشتند، به ندرت زنده می ماندند اما امروزه به واسطه وجود NICU ، نوزادانی با سن 2 هفته و وزن 500 گرم هم شانس زیادی برای زنده ماندن دارند.
در NICU پذیرش نوزاد در بدو تولد صورت می گیرد و به چند دسته تقسیم می شوند:
1)
نوزادان پره مچوردیتی
2)
نوزادان پره ترم
3)
نوزادان ترم یا مچور
4)
بیماران با منشاء و علل مادرزادی
5)
بیماران با منشاء ژنتیكی
6)
بیماران با منشاء آنرمال مادرزادی
از جمله بیماری های حین تولد می توان به موارد فوق اشاره كرد: آسفیكی، آسپراسیون ، دكلمان، صدمات زایمانی و یا ضربه های حین زایمان بر مغز و سایر اندام ها كه باعث شكستگی اندام ها می شود.
بیماری های بعد از تولد عبارتند از: نارس بودن نوزاد یا علل مادرزادی، ژنتیكی یا متابولیكی و یا ناهنجاری های بدو تولد كه عبارتند از آنسفالیت، هیدروسفال، میكروسفال، شكاف كام ، شكاف لب، انواع اسهال،  انواع تشنج كه عبارتند از: تشنج ناشی از كمبود كلسیم، تشنج ناشی از كمبود قند، تشنج در اثر مننژیت.
از لحاظ ساختار فیزیكی این بخش باید پایین ترین آلودگی صوتی و توقف را داشته باشد، بخش nicu باید با فضای ورودی شروع بعد به اتاق رخت كن و استراحت و در آخر تخت های بستری وجود داشته باشند. بخش باید روبروی استیشن یا ایستگاه پرستاری باشد، چون نور زیاد باعث تحریك و شوك در نوزادان می شود باید از نور ملایم استفاده كرد. از جمله امكانات بخش nicu می توان به موراد زیر اشاره كرد:
1)    
سیستم اكسیژن
2)    
ساكشن مركزی
3)    
تخت های برقی
4)     
ونتیلاتور
5)    
پرسنل ویژه و مجرب كه با تجهیزات و بحران های احیاء و cpr آشنایی كامل دارند
6)    
كادر پزشكی متخصص و فوق تخصص
NICU 
معمولا در مجاورت بخش زنان و زایمان، بخش نوزادان و اتاق عمل و اتاق زایمان قرار دارد. در ادامه، بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان شریعتی و تجهیزات موجود در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد. این بخش دارای یك سالن عمومی شامل 4 تخت احیاء و سه دستگاه تهویه مكانیكی مجهز به كلیه Mode های تنفسی و حتی High frequency است. هر بیمار دارای مانیتور پالس اكسی متر، اندازه‌گیری فشار خون، ساكشن مركزی و پمپ انیفیوژن، سرنگ پمپ و كلیه تجهیزات خاص تنفسی نوزادان است. در این واحد یك  اتاق ایزوله دارای 2 انكوباتور پیشرفته جهت مراقبت از نوزادان نسبتاً بهبود یافته تعبیه شده است كه مجهز به پالس اكسی متر و ساكشن، انفوزیون پمپی وسایل خاص تنفسی است سایر قسمت‌های این بخش شامل اتاق پزشك، اتاق وسایل آلوده، اتاق وسایل تمیز، اتاق تعویض لباس پرسنل پرستاری، انباری و استیشن پرستاری است. در ضمن فضای محدود جهت حضور ملاقات والدین با پزشك وجود دارد. در این فضا سینك های متعدد با مواد شوینده و ضد عفونی كننده  Decocept جهت سهولت و سرعت‌شستشوی بیشتر برای پرسنل و پزشكان تعبیه شده است و یك پرسنل خدماتی آموزش دیده و توجیه شده كه فعالیتش محدود به فضای NICU است، مسئول نظافت و ضد عفونی كردن روزانه بخش است. مانیتور مركزی در بخش استیشن پرستاری جهت مانیتور كردن نوزادان توسط پرسنل پرستاری وجود دارد. پزشك فوق‌تخصص نوزادان مسئول مشاوره بخش زایمان در مورد زایمان های پرخطر بوده و برای زایمان‌های پرخطر در اتاق عمل حضور داشته و مسئول احیاء مراقبت از نوزاد از بدو تولد است. پزشكان متخصص كه مقیم NICU هستند نیز مسئول حضور بر بالین كلیه نوزادان متولد شده جهت احیاء و مراقبت از بدو تولد است كه كلیه فعالیت های آن ها نیز تحت نظارت پزشك فوق تخصص نوزادان است. در ضمن پروتكل های آموزشی و عملی مشخص جهت درمان مشكلات نوزادی در بخش وجود دارد و كلیه پزشكان با روش احیاء، تهویه مكانیكی، تجویز سورفكتانت، انتوباسیون، تعبیه Chest tube، كاتتریزاسیون ورید نافی و درمان‌های اورژانس آگاهی دارند
 
‌مراقبت های خاص تخصصی و فوق تخصصی كه در بخش انجام می شود شامل 
1-
كاتتراسیون شریان نافی 
2-
كاتتراسیون ورید نافی
3-
تعبیه Chest tube
4-
تهویه مكانیكی  Conventional و در موارد لازم High frequency
5-
سونوگرافی پرتابل در موارد خاص برای نوزادانی كه قادر به انتقال به بخش رادیولوژی نیستند توسط فوق تخصص نوزادان انجام می شود. دستگاه سونوگرافی متعلق به اتاق سونوگرافی بخش پری ناتالوژی  است
6-
تعویض خون نوزادان 

بخش های اصلی مرتبط با NICU
 
‌بخش زایمان، پری ناتالوژی، نازایی 
 
‌كاردیولوژی بیمارستان 
بخش ارتوپدی و جراحی مغز و اعصاب 
 
‌رادیولوژی
 
‌خدمات 24 ساعته آزمایشگاهی شامل بیوشیمی، میكروبیولوژی، هماتولوژی و انتقال خون 
بخش چشم پزشكی جهت تشخیص به موقع و درمان موارد رتینوپاتی نوزادی 
 
‌پاتولوژی
 
‌مركز شنوایی سنجی معتبر جهت كلیه نوزادان پرخطر 
 
‌بخش فیزیوتراپی بیمارستان 
 
‌سیستم خدمات اجتماعی بیمارستان (مددكاری)
 
‌گروه مهندسی پزشكی 
 
‌سرویس كنترل عفونت بیمارستان 
‌سونوگرافی
 
‌اتاق شیر جهت مادران 
واحد پایش گازهای خونی (ABG)

تجهیزات مراقبت های ویژه نوزادان

مهم ترین دستگاه های مورد استفاده در بخش نوزادان می توان به مانیتورینگ، ونتیلاتور،  پالس اكسی متر، پمپ سرم و سرنگ، رادیولوژی پرتابل، ساكشن، انكوباتور ساكن و پرتابل، وارمر، فتوتراپی، بیلی روبین متر و ..... اشاره كرد.

1-فیدینگ تیوب ها یا لوله های تغذیه: ‌اغلب نوزادان بستری در NICU در به دست آوردن انرژی مورد نیازشان از راه تغذیه با سینه مادر ناتوان هستند، بنابراین پرستاران از یك لوله تغذیه كوچك جهت دادن مواد مغذی یا شیر مادر به نوزاد استفاده می كنند. این لوله از طریق دهان یا بینی نوزاد وارد شده و در معده تعبیه می‌شود.
اگر نوزاد بتواند مقداری از شیر مورد نیاز روزانه خود را از طریق سینه مادر بخورد، پرستار فقط جهت استراحت دادن به نوزاد از لوله تغذیه استفاده خواهد كرد.گاهی اوقات نوزادان تمام تغذیه روزانه خود را از طریق لوله تغذیه دریافت می كنند كه علت آن این است كه آن ها انرژی زیادی جهت صرف تغذیه از راه بطری را ندارند. لوله های تغذیه دردناك نیستند و جنس آن ها طوری است كه پس از ثابت شدن حركت نمی كنند و باعث اصطكاك و مالش نواحی اطراف نمی شوند. البته اگر مدت زیادی در محل باقی بمانند ممكن است در حلق یا بینی سائیدگی ایجاد كنند.
2-
كاتتر های داخل وریدی: (‌برانول ها یا آنژیوكت) لوله های قابل انعطافی هستند كه توسط یك سوزن كوچك داخل ورید تعبیه می شوند. در ابتدا برانول با سوزن وارد رگ می شود، سپس سوزن خارج شده و قسمت پلاستیكی ظریف داخل رگ باقی می‌ماند. تقریبا تمام نوزادان بستری در NICU یك مسیر رگی جهت دریافت مایعات و دارو دارند كه معمولا در دست ها یا بازوها قرار دارد. اما گاهی ممكن است در پا، ساق پا و یا حتی روی سر قرار داشته باشد.
گاهی اوقات لازم است جهت دادن حجم  بیشتری از مایعات و دارو، مسیر وریدی بزرگتری در دسترس باشد. این مسیر ورید های مخصوص <مسیر مركزی> نامیده می‌شود چرا كه آنژیوكت در ورید های بزرگتر و مركزی تر سینه،گردن و یا كشاله ران تعبیه می شود.
3-
مسیر های شریانی: شبیه مسیر های وریدی هستند با این تفاوت كه در آن ها كاتتر به جای ورید در شریان قرار داده می شود. از این مسیر برای اندازه گیری فشار خون ، تعیین سطح اكسیژن خون شریانی و خون گیری های شریانی برای اندازه گیری گازهای خون شریانی استفاده می شود. (اگرچه ممكن است بعضی نوزادان فقط كاف فشارسنج را در بازوی خود داشته باشند.)
4-
كاتتر نافی: ناف نوزاد یك ورید و دو شریان دارد. در ساعات اولیه پس از زایمان، بند ناف یك راه آماده برای دسترسی به ورید و شریان است بدون اینكه نیازی به سوراخ كردن پوست توسط سوزن وجود داشته باشد. این مسیر جهت انجام تزریقات دارویی به طور مرتب و با قطرات تنظیم شده در زمان خاص برای نوزاد به كار می رود كه اصطلاحا  drip(چكه كردن)گفته می شود. پزشكان از این طریق دارو رسانی یا  drip برای كمك به عملكرد قلبی، بالا بردن فشار خون و یا كاهش درد استفاده می كنند. این كاتتر ها به مدت طولانی در داخل عروق نافی نگه داشته نمی شود.


   


نظرات()  
jANAH Stone
سه شنبه 12 تیر 1397 ساعت 01 و 10 دقیقه و 26 ثانیه
Great post. I ᴡаѕ checking constantly tһis blog and
I'm impressed! Extremely uѕeful info specially tһe last part :) I care
for such information mᥙch. I was loοking fⲟr thiѕ ceгtain information for a ѵery ⅼong timе.
Thank you and good luck.
Zachery
پنجشنبه 24 خرداد 1397 ساعت 22 و 16 دقیقه و 50 ثانیه
Whеn someone writes aan article һe/she keeps tһе plan of a useг in һiѕ/һer mind thаt how a
useг can be aware оf it. Thᥙѕ that's
ᴡhy this post iss amazing. Τhanks!
Viagra generico
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 ساعت 07 و 22 دقیقه و 33 ثانیه

You stated it exceptionally well!
viagra online pharmacy levitra buy internet viagra sildenafil tablets online where to buy viagra over the counter how can i get viagra uk generic levitra buy viagra sample pharmacy order online viagra where to buy buy viagra pill
depforce ingredients
شنبه 1 اردیبهشت 1397 ساعت 03 و 30 دقیقه و 11 ثانیه
Everyone love hat you guys are usually uup too. This tyupe oof
clever wortk aand exposure! Keeep upp the excelllent wors guys I've incorporated youu guys too our blogroll.
Buy cialis online
پنجشنبه 2 فروردین 1397 ساعت 08 و 53 دقیقه و 31 ثانیه

Valuable advice. Thank you!
cialis 20 mg cost walgreens price for cialis cialis pas cher paris cialis reviews we choice free trial of cialis buy cialis online legal cialis manufacturer coupon prices for cialis 50mg cialis pills boards cialis dosage amounts
how much do std tests cost
چهارشنبه 17 آبان 1396 ساعت 22 و 41 دقیقه و 11 ثانیه
وای! این وبلاگ دقیقا مثل یک پیرمرد من است! این موضوع کاملا متفاوت است، اما آن را دارد
تقریبا همان طرح و طراحی است. انتخاب عالی رنگ!
Foot Issues
دوشنبه 16 مرداد 1396 ساعت 22 و 04 دقیقه و 10 ثانیه
Hi! This post could not be written any better!

Reading through this post reminds me of my previous room mate!
He always kept chatting about this. I will forward this article to him.
Pretty sure he will have a good read. Thank you for
sharing!
Foot Pain
شنبه 14 مرداد 1396 ساعت 03 و 49 دقیقه و 29 ثانیه
If some one wishes expert view on the topic of
blogging afterward i propose him/her to go to see
this blog, Keep up the fastidious job.
Paula
سه شنبه 10 مرداد 1396 ساعت 21 و 28 دقیقه و 55 ثانیه
Good post. I learn something new and challenging on blogs
I stumbleupon on a daily basis. It will always be interesting to
read articles from other writers and practice
a little something from other web sites.
titan-gel-vietnam.pro
جمعه 19 خرداد 1396 ساعت 06 و 26 دقیقه و 12 ثانیه
How does titan gel price act?
Titan gel mua o dau
The $ttnglvn767 unequalled matter delivered the potential outcome evening if obtained with archaic methods or victimised irregularly.
Thanks to the innovative methods of fashioning the elicit and its combination with many cancel combat-ready substances, the creators of "Titan gel" managed to reach an telling leave!
Jaimie
چهارشنبه 10 خرداد 1396 ساعت 22 و 54 دقیقه و 40 ثانیه
EROFORCE отзывы врачей
EroForce — капсулы для потенции, которые оказывают комплексное воздействие на мужской
организм. Это средство способно решить множество проблем,
начиная с ослабления либидо и
заканчивая полной импотенцией.
Препарат снова вернёт радость от секса.


Капсулы Eroforce практически не имеют аналогов по своему
воздействию и обладают массой достоинств по сравнению
с похожими средствами:
быстрый длительный эффект;
натуральный состав;
усиление либидо;
капсулы не просто маскируют, а излечивают и устраняют проблему полностью;
продлевают половой акт;
делают ощущения более яркими;
не имеют противопоказаний;
удобны в применении.
goo.gl
پنجشنبه 4 خرداد 1396 ساعت 03 و 18 دقیقه و 20 ثانیه
Смотрите лучше здесь:
ландшафтный дизайн (Sallie)
https://goo.gl/TdQoP5
ландшафтный дизайн (goo.gl)
https://goo.gl/lg2S87
ландшафтный дизайн; goo.gl,
https://goo.gl/AdJ2bb
Shauna
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 04 و 26 دقیقه و 52 ثانیه
This post is in fact a good one it assists new the web visitors, who are wishing for blogging.
cristineemley.weebly.com
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 ساعت 14 و 12 دقیقه و 07 ثانیه
Hello there, You've done an incredible job. I will definitely
digg it and in my opinion recommend to my friends.
I am confident they'll be benefited from this website.
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 ساعت 08 و 06 دقیقه و 47 ثانیه
Yes! Finally something about manicure.
manicure
جمعه 18 فروردین 1396 ساعت 18 و 21 دقیقه و 55 ثانیه
This is very interesting, You're a very skilled blogger.
I've joined your rss feed and look forward to seeking more of your magnificent
post. Also, I've shared your website in my social networks!
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 ساعت 08 و 46 دقیقه و 18 ثانیه
We stumbled over here different web address and thought I
should check things out. I like what I see so now i'm following you.

Look forward to finding out about your web page again.
manicure
یکشنبه 13 فروردین 1396 ساعت 14 و 10 دقیقه و 33 ثانیه
Appreciating the time and effort you put into your website and detailed information you provide.
It's good to come across a blog every once in a while that
isn't the same old rehashed material. Excellent read!
I've saved your site and I'm including your RSS feeds to
my Google account.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

پرستاری