تبلیغات
پرستاری - اینتوباسیون1

انتوباسیون

راه های هوائی شامل :

بینی ،حلق ،حنجره   و نای  می باشد که راه هوائی طبیعی از بینی شروع می شود

بینی :

عمل گرم کردن و مرطوب کردن هوای دمی را انجام می دهد . در یک تنفس آرام ⅔ مقاومت مجاری هوائی در برابر عبور هوا در زمان عبور از بینی می باشد .مقاومت از طریق بینی 2 برابر مقاومت از راه دهان است .

عصب رسانی بینی از طریق دو قسمت عصب ترایژمینال صورت می گیرد

حلق:

قسمت حلقی مجاری هوائی از قسمت خلفی بینی شروع شده و تا غضروف کریکوئید ادامه پیدا می کند

حلق از سه قسمت نازوفارنژ ،اروفارنژ و لارنگوفارنژتشکیل شده است .

1.      قسمت بالای نازوفارنژبوده و توسط کام نرم از اروفارنژ جدا می شود

2.      قسمت اروفارنژ از کام نرم شروع شده و تا ناحیه اپیگلوت ادامه پیدا می کند

شایعترین علت انسداد راه هوائی در این قسمت زبان است که به علت کاهش تونسیته عضلات این قسمت می تواند باعث انسداد گردد.عضله Genioglossus زبان را حین دم بالا می آورد و به عنوان اتصاع دهنده فارنگس عمل می کند .

حنجره :

از اپیگلوت تا انتهای غضروف کریکوئید ادامه پیدا می کند و در موازات مهره های گردنی 3-6 قرار گرفته است و ارگان دریچه صدا و دریچه محافظ مجاری تحتانی در برابر محتویات سیستم گوارشی می باشد .

حنجره از تعدادی عضله ،لیگامان و غضروف تشکیل شده است

غضروف های حنجره شامل :

تیروئید ،کریکوئید،آرتینوئید،کورنیکولیب و اپیگلوتیس می باشد

اپیگلوت توسط غشائ موکوسی به نام Medianglosso-epiglottic fold پوشیده می شود و در دو طرف ان قسمت فرو رفته ای به نام Vallecula وجود دارد که لارنگوسکوپی سرتیغه در این ناحیه قرار می گیرد .

در داخل حفره حنجره Vestibular fold  وجود دارد که نوارهای باریکی از جنس فایبرسیشومی باشند و این باند ها از سطح انترولترال هر آریکنوئید به اینگل تیروئید وصل می گردند و از انجا به اپیگلوت متصل می شوند.

True vocal cords سفید رنگ بوده و ساختمان لیگامانی دارند

فضای سه گوش تیروئید همان گلوتیت اپنینگ می باشدکه باریک ترین قسمت حنجره در بالغین است ولی در بچه ها کمتر از ده سال باریکترین ناحیه قسمتی است که بلافاصله در زیر تارهای صوتی قرار دارد .

نای :

در موازات مهره 6 گردنی شروع شده و طول ان 10 تا 15 سانت و شامل 16 تا 20 غضروف نعلی شکل می باشد . در برابر مهره 5 سینه ای به دو شاخه برونکوس اصلی راست و چپ تقسیم میشود .

تاریخچه و ارزیابی راه های هوائی

تاریخچه در بیماران اهمیت زیادی دارد و جود تاریخچه مشکلات با بیهوشی های عمومی قبلی ، مشکلات با انتوباسیون و ونتیلاسیون با ماسک بررسی پرونده قبلی بیمار ،ارزیابی برگه بیهوشی ، تاریخچه بیماری های قبلی دراین زمینه می تواند کمک کننده باشد .

تعدادی از بیماریهای مادرزادی می توانند مجاری راه هوائی را درگیر می کنند و سبب مشکل شدن لارنگوسکوپی و انتوباسیون می گردد این بیماری ها شامل :

1.      Trisomy21 (زبان بزرگ ،دهان کوچک،قطر ساب گلوتیک کم )

2.      Gold enhar (هیپرپلازی فک تحتانی ،ناهنجاری ستون فقرات گردنی)

3.      Klippel-feil (سفتی گردن به علت چسپندگی مهره های گردنی )

4.      Pierre robin (دهان کوچک ،زبان بزرگ،انومالی فک تحتانی )

5.      Treacher Collins (رسیتوزیزفک تحتانی )

6.      Turner (وب گردنی و محدودیت حرکات گردن )

تعدادی از بیماری ها می توانند با مشکلات انتوباسیون همراه باشند

1.      آرتریت روماتوئید

2.      اسپدندیلیت انکلیوزان (چسپندگان مهره های گردنی )

3.      اسکلرودرما (اختلال در بازشدن دهان )

4.      سندرم مفصل تمپورومندیبوولار(اختلال در باز شدن دهان )

5.      سارکوئیدوز( انسداد راه هوائی )

6.      دیابت شیرین (کاهش حرکات مفصل )

7.      اکرومگالی اندوکرین ومتابولیک (زبان و اپیگلوت بزرگ و افزایش طول فک تحتانی )

8.      هیپوتیروئیدی(زبان بزرگ و ادم شدید )

9.      تیرومگالی (تیروئید بزرگ )

10.  پاپیلومانوز(انسداد راه هوائی 9

11.  درمان با اشعه (فیبروز راه های هوائی )

ارزیابی راه های هوائی

ü      محدودیت باز شدن دهان در افراد بالغ (فاصله بین دندان های پیشین بالا و پائین 3-4 سانت یا 2تا 3 انگشت می باشد

ü      زبان بزرگ

ü      دندان های بزرگ و برآمده پیشین

ü      وجود دندان های شل و سست

ü      وجود دندان مصنوعی

ü      قرار گیری نا مرتب دندانهای پیشین

ü      بیمارهای تیرومنتال (فاصله تیرو منتال باید حدود 50 mm معادل عرض 3 انگشت بزرگ باشد

ü      گردن ضخیم و کوتاه در افراد بسیار چاق

ü      بستن محافظ گردن (کولار گردن )

ü      مندیبل کوچک یا بامدگی دندانهای فوقانی

ü      وجود همانزیوم مادرزادی ساب گلوتیک

ü      ابسه دندان همراه با ادم فکی شدید

ü      بزرگی غده تیروئید

ü      وجود انومالی های دست و گوش که می تواند همراه با آنومالی های راه های هوائی باشند

ü      بزرگ بودن سایز بینی

ü      ریش بلند

ü      توجه به وجود علائم مانند استریدورکه احتمال انسداد راه های هوائی فوقانی مطرح می کند

ü      وجود اپیگلوت بلند و نرم

ü      تورینیت بینی برامده

ü      ادم و اریتم شدید سوپراگلوتیک در اثر اپیگلوتیک حاد

ü      ابسه اطراف لوزه

ü      وجود کارسینوم در فضای اطراف اپیگلوت

ü      کارسینوم حنجره

ü      التهاب ویروسی حنجره و نای و برونکوس های

ü      تنگی مادرزادی ساب گلوتیک

Mallampati classification

بیمار نشسته

سربیمار در وضعیت طبیعی و فرد معاینه کننده کاملا روبروی وی قرارگیرد و بیمار باید تا حد امکان زبان خود را بیرون بیاورد

کلاس I

همه محتویات دهان و حلق دیده می شود

کلاسII

دهان دیده می شود ولی حلق به خوبی دیده نمیشود

کلاس III

حلق خیلی جزئی دیده می شود

کلاسIV

حلق دیده نمی شود حتی سقف دهان هم دیده نمیشود

آماده سازی :

اطمینان از سالم بودن لارنگوسکوپ و روشن شدن تیغه لارنگوسکوپ

اطمینان از سالم بودن کاف لوله تراشه قرار دادن گاید داخل لوله تراشه و اطمینان از قرار گرفتن آن در انتهای لوله

اطمینان از سالم بودن ساکشن

ایجاد راه وریدی مناسب

مانیتورینگ بیمار از نظر (کنترل فشار خون، پالس اکسی متری،و قلبی)

تنظیم تخت بیمار به صورتی که بینی بیمار در راستای انتهای استرنوم فرد معاینه کننده باشد

قرار دادن سر بیمار در پوزیشن مناسب (سر به عقب و چانه به سمت بالا و جلو)

اکسیژن رسانی قبل از انجام انتوباسیون

تجویز داروهای شل کننده و بیهوش کننده مگر بیمار بیهوش باشد یا بخواهیم بیمار هوشیار اینتوبه گردد

خارج کردن دندانهای مصنوعی

در افراد چاق گذاشتن بالشتک زیر شانه های بیمار انجام عمل انتوباسیون را راحت تر می کند


پرستاری