تبلیغات
پرستاری - اینتوباسیون 2

اندیکاسیون های انتوباسیون

A.    حفظ راه هوای مناسب

B.     ایست قلبی تنفسی

C.     جلوگیری از اسپیراسیون محتویات معده

D.    نیاز به ساکشن های مکرر جهت کنترل ترشحات

E.     انجام عمل جراحی بر روی هوای فوقانی

F.      تسهیل در انجام انجام تهویه با فشار مثبت

G.    مشکل بودن حفظ راه هوای با ماسک

H.    تغیرات PH (بالا بودن فشار داخل مغزی )

I.       تجویز داروموقعی که احتمال دستیابی به عروق محیطی جهت تجویز دارو امکان پذیر نباشد

کنتراندیکاسیون مطلق برای انجام انتوباسیون وجود ندارد

اسیب به ستون مهره های گردنی و ناپایداری ان منع مطلق محسوب نمی شود بلکه می توان با بی حرکت کردن گردن و اجتناب از خم کردن ان

تجهیزات :

وسایل مورد نیاز جهت انتوباسیون

1)      دستکش

2)      Face shild

3)      ساکشن مناسب

4)      تیغه مناسب

5)      لوله تراشه مناسب

6)      لارنگوسکوپ

7)      سرنگ 10cc

8)      ماسک اکسیژن

9)      ایروی دهانی و بینی

10)  چسپ یا نگهدارنده مناسب لوله

11)  گوشی پزشکی

12)  سنسور Co2

تیغه های لارنگوسکوپ

سه نوع تیغه که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد

A.    Jackson – Wisconsin که تیغه آن مستقیم است (Strait  )

که در مواردی که لارنگس قدامی باشد استفاده می شود یا محدودیت در در باز کردن عمودی دهان وجود داشته باشد کاربرد بیشتری دارد

B.     Miller انتهای ان کمی خمیده است

C.     Macintosh که تیغه خمیده است

در مواردی که محدودیت در باز کردن افقی دهان و یا نیاز به فضای بیشتری جهت انجام انتوباسیون باشد مانند تعویض لوله ،گذاشتن لوله داخل برونشی ،قرار دادن magill forceps به کار می رود

لوله های متداول که مورد استفاده قرار می گیرند از جنس پی وی سی بوده و سایز لوله ها بر حسب قطر داخلی آنها می باشد که معمولا سه سایز 8 و7.5و7 برای اکثر بالغین مناسب است  زنان 7 میلی متر و مردان 8 میلی متر در خانم های باردار به علت ادم راه های هوائی بهتر است از لوله 6.5 استفاده شود

لوله ها در نوع کاف دار و بدون کاف می باشند که لوله های بدون کاف در بچه های کمتر از 8 سال استفاده می شود .فرمول انتخاب تیوب در نوع کاف دار به صورت ¼سن+3 و در نوع بدون کاف ¼سن +4

اندازه و محل قرار گیری لوله اندوتراکیال برحسب سن بیمار

فاصله انتهای لوله از لبها برحسبCm

قطر داخلی لوله

سن

10

2.5

نوزادان نارس

11

3

نوزادان ترم

11

3.5

1 تا 6 ماه

12

4

6 تا 12 ماه

13

4.5

2 سال

14

5

4 سال

15-16

5.5

6 سال

16-17

6

8 سال

17-18

6.5

10 سال

18-22

7

12سال

20-24

M:8 ,FM:7

14 سال به بالا


پرستاری